Ценовник услуга – ЈКП Паркинг сервис Врање

На предлог ЈКП „Паркинг сервис“ Врање, Градско веће је усвојило нови ценовник који ступа на снагу од 1. јула 2018. године. 

Врста и назив услугеЦена (дин)
Паркинг карта – екстра зона – први сат 40.00
Паркинг карта – екстра зона – други сат 50.00
Паркинг карта – I (црвена) зона – први сат40.00
Паркинг карта – I (црвена) зона – други сат50.00
Паркинг карта – II (жута) зона35.00
Дневна паркинг карта – I (црвена) зона250.00
Дневна паркинг карта – II (жута) зоне150.00
Посебна паркинг карта1,000.00
Месечна станарска карта500.00
Годишња станарска карта6,000.00
Месечна паркинг карта – I (црвена) зона – физичка лица1,900.00
Месечна паркинг карта – II (жута) зона – физичка лица1,500.00
Месечна паркинг карта – I (црвена) зона – правна лица3,500.00
Месечна паркинг карта – II (жута) зона – правна лица3,000.00
Месечна паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – физичка лица3,000.00
Месечна паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – правна лица4,500.00
Месечни закуп фиксног места у I (црвеној) зони6,000.00
Месечни закуп фиксног места у II (жутој) зони3,000.00
Годишња паркинг карта – I (црвена) зона – физичка лица19,000.00
Годишња паркинг карта – II (жута) зона – физичка лица15,000.00
Годишња паркинг карта – I (црвена) зона – правна лица35,000.00
Годишња паркинг карта – II (жута) зона – правна лица30,000.00
Годишња паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – физичка лица25,000.00
Годишња паркинг карта – I (црвена) и II (жута) зона – правна лица45,000.00
Месечна карта – гаража код хотела – физичка лица2,500.00
Месечна карта – гаража код хотела – правна лица4,500.00
Покушај уклањања – Паук3,000.00
Уклањање непрописно паркираних возила у граду са коловоза и тротоара по на5,500.00
Уклањање непрописно паркираних возила са зелене површине и са места обележ6,500.00
Уклањање возила паркираних противно одредби члана 21. Одлуке о јавним парк6,500.00
Уклањање возила из саобраћајних удеса у граду6,500.00
Уклањање напуштених путничких возила по налогу комуналне инспекције и кому6,500.00
За чување возила на уређеном делу за
одлагање возила одношена паук возилом
500,00
Терминал 1,100.00

НАПОМЕНА: Цене услуга су са урачунатим ПДВ-ом