Депо за одвожење неправилно паркираних и напуштених аутомобила

Уклањање непрописно паркираних возила врши се на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и на другим местима која представљају сметњу или опасност за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавања имовине.

Обавеза ЈКП „Паркинг сервис“ Врање је да на основу Налога који добије од овлашћених лица Саобраћајне полиције и Комуналне инспекције уклони са „паук“ возилом непрописно паркирано возило и да га чува до момента док власник не преузме исто.

Радно време депоа за уклањање непрописно паркираних возила:

Радним данима и суботом од 09 до 16 часова.

Редовно радно време паука је од 07:30 до 21:00 час, и ванредно по позиву Саобраћајне полиције и Комуналне инспекције.

Власници уклоњених возила своја возила могу подићи на депоу у улици Радничка бб.