ЈНМВ бр.1/20 – „Имплементација информационог система за наплату и контролу паркирања путем СМС-а“

10. јануара 2020.