Менаџмент

Генерални директор: 

Горан Трајковић

дипл. економиста, рођен 04.11.1972.године

Извршни директор: 

Руководилац службе за правне послове: 

Весна Георгиева Митева

дипл. правник, рођена 30.08.1965.године

Координатор финансијске службе:

Бојана Дајић,

мастер економиста, рођена 10.07.1984.године

Координатор службе за контролу и одржавање паркиралишта:

Небојша Маринковић,

спец.струк.инж.саобраћаја, рођен 01.09.1979.године

Координатор службе за управљање и контроле терминала:

Далибор Величковић,

дипл.инж.менаџмента, рођен 04.11.1982.године

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Председник: Ивица Јањић, дипл. економиста из с. Ратаје, представник локалне самоуправе

Члан: Горан Марковић, мастер економиста из с.Корбевац, представник локалне самоуправе

Члан: Весна Георгиева Митева, дипл. правник из Врања, представник запослених

ПРАВНИ ЗАСТУПНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА:

дипл.правник Весна Георгиева Митева,

дипл.правник Биљана Грујев

дипл.правник Стефан Стојковић