Менаџмент

Генерални директор: 

Дејан Манић 

дипл. економиста, рођен 06.08.1973.године

Извршни директор: 

Драган Јањић

дипл. економиста, рођен 09.07.1969.године

Руководилац службе за правне послове: 

Весна Георгиева Митева

дипл. правник, рођена 30.08.1965.године

Руководилац службе за финансијско рачуноводствене и комерцијалне послове: 

Весна Петровић

дипл. економиста, рођена 12.07.1979.године

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Председник: Ивица Јањић, дипл. економиста из с. Ратаје, представник локалне самоуправе 

Члан: Игор Илић, дипл. економиста из Врања, представник локалне самоуправе 

Члан: Весна Георгијева Митева, дипл. правник из Врања, представник запослених

ПРАВНИ ЗАСТУПНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА:

адв. Миомир Тасић,

адв. Ђорђе Георгиев,

адв. Олгица Алексић Димитријевић