Мисија и визија

Мисија

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Врање је да се на најбољи начин уреди област паркирања путничких возила и реши проблем стационарног саобраћаја у граду – што је основна делатност овог јавног предузећа. На основу свеобухватних анализа о потребама и могућностима корисника услуга предузећа, уочено је да у ужем центру града недостају слободна места за паркирање, због чега ће се у наредном периоду радити на проналажењу решења за отклањање тог проблема.


Друга мисија предузећа је обезбеђивање квалитетног јавног осветљења на територији града са припадајућим селима. Ово ће бити остварено кроз редовну замену прегорелих сијалица и контролу исправности рада јавног осветљења. У овој области главни циљ у наредном периоду биће модернизација система јавног осветљења, чиме ће се постићи побољшање квалитета јавног осветљења уз велико смањење трошкова за електричну енергију и одржавање.


Тежња да се стално унапређује квалитет у пружању услуга, позитивно ће се одразити на добре пословне резултате и ниво задовољства грађана, што чини предуслов успеха, а одговорнст према постављеним задацима, учиниће реалним остварење мисије предузећа. Стручност, аналитичност и спремност за иновације у пословању чине предузеће компетентним у настојању да се успостави савремени режим паркирања и обезбеђивања јавног осветљења на најефикаснији и за кориснике наших услуга најприхватљивији начин.

Визија


Визија ЈКП „Паркинг сервис“ Врање се састоји из неколико кључних елемената:

• Тежња за унапређењем нивоа услуге на виши степен уз примену нових технологија (СМС наплата паркирања, аутоматско подизање рампи на затвореним паркинзима уз помоћ камера које очитавају таблицу возила);
• Проширивање активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа у статуту, првенствено на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на паркинзима и у граду. Увођење видео паука, уређаја за блокирање точкова (лисице), уз претходно усаглашавање и корекцију Одлуке о јавним паркиралиштима (Одлуке Скупштине града).
• Повећање капацитета за паркирање, увођењем 262 нових паркинг места у 11 нових улица (Одлука Скупштине града)
• Модернизација система јавног осветљења, заменом застарелих и неефикасних светиљки са живиним изворима светлости велике снаге савременим и ефикасним светиљкама са изворима светлости знатно мање снаге.