Мисија и визија

Мисија

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Врање је да се на најбољи начин уреди област паркирања путничких возила и реши проблем стационарног саобраћаја у граду – што је основна делатност овог јавног предузећа. На основу свеобухватних анализа о потребама и могућностима корисника услуга предузећа, уочено је да у ужем центру града недостају слободна места за паркирање, због чега ће се у наредном периоду радити на проналажењу решења за отклањање тог проблема.


Тежња да се стално унапређује квалитет у пружању услуга, позитивно ће се одразити на добре пословне резултате и ниво задовољства грађана, што чини предуслов успеха, а одговорнст према постављеним задацима, учиниће реалним остварење мисије предузећа. Стручност, аналитичност и спремност за иновације у пословању чине предузеће компетентним у настојању да се успостави савремени режим паркирања на најефикаснији и за кориснике наших услуга најприхватљивији начин.

Визија


Визија ЈКП „Паркинг сервис“ Врање се састоји из неколико кључних елемената:

• Тежња за унапређењем нивоа услуге на виши степен уз примену нових технологија (СМС наплата паркирања, аутоматско подизање рампи на затвореним паркинзима уз помоћ камера које очитавају таблицу возила);
• Проширивање активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа у статуту, првенствено на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на паркинзима и у граду. Увођење видео паука, уређаја за блокирање точкова (лисице), уз претходно усаглашавање и корекцију Одлуке о јавним паркиралиштима (Одлуке Скупштине града).

• Циљ „Паркинг сервиса“ је да модернизује и унапреди културу
паркирања.