Најчешће постављана питања

•    Како да уплатим паркирање СМС поруком?
Паркирање можете платити слањем поруке са Вашим регистарским бројем на одговарајући број, у зависности од зоне паркирања у којој желите да уплатите паркирање. Опширније на странама Плаћање СМС поруком и Зоне.

•    Шта се дешава уколико не добијем одговор да сам успешно платио паркирање?
Паркирање је плаћено тек када стигне СМС одговор оператера, којим се потврђује да је извршено плаћање. Уколико корисник не добије одговор о плаћеном паркирању у року од 2 минута у виду СМС поруке, дужан је да плати паркирање коришћењем паркинг карте, односно да понови захтев о плаћању слањем СМС поруке.
Уколико не добијете одговор да сте успешно платили паркирање, зато што Вам се нпр. угасио телефон или добијете одговор да сервис тренутно није доступан, тада се сматра да нисте платили паркирање и морате извршити плаћање паркирања коришћењем паркинг карте.

•    Послао сам СМС поруку за паркирање, а добио сам казну, зашто?
Чувајте потврдну СМС поруку све док се не уверите да је све прошло у реду. Уколико ипак добијете општу дневну паркинг карту, потврдна СМС порука је доказ да сте паркирање платили, тако да на основу ње можете да поднесете захтев за рекламацију.
Најчешће се дешава да сте погрешили зону паркирања (на таблама за паркирање су све неопходне информације; зона паркирања почиње иза табле). Проверите да ли сте уписали потпуну регистарску ознаку, често се дешава да се изостави ознака града (нпр.019 уместо ВР019ЕМ), уместо броја 0 (нула) куца се слово О.

•    Зашто се опомене шаљу власницима возила, а не корисницима који имају овлашћење суда или општине?

Општа дневна паркинг карта се издаје према регистарској ознаци возила. У случају да изостане добровољно измирење обавезе по издатој општој дневној паркинг карти, приступа се слању опомене за плаћање опште дневне паркинг карте. Опомена за плаћање карте упућују се на адресу власника возила, према последњем пријављеном податку приликом регистрације возила.

ЈКП” Паркинг сервис” Врање податак о власнику возила добија искључиво из Министарства унутрашњих послова, као јединог надлежног за евиденцију о власницима моторних возила.