О предузећу

ЈКП “Паркинг сервис“ Врање је једино предузеће организовано на територији града Врања за обављање делатности уређења, одржавања и организације паркиралишта, одношења неправилно паркираних возила и наплате паркирања на општим (отвореним) и затвореним паркиралиштима.

ЈКП “Паркинг сервис“ Врање је такође једино предузеће организовано на територији града Врања за обављање делатности обезбеђивања јавног осветљења. Под тиме се подразумева организација и надзор над свим радовима из области одржавања, реконструкције и проширења система јавног осветљења.