Посебна паркинг карта

У случају да корисник не плати паркирање на неки од понуђених начина или прекорачи дозвољено време паркирања,  контролор ЈКП „Паркинг сервис“ ће издати налог за плаћање дневне карте.

Налог за плаћање дневне карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику. Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило.

Дневна карта (налог за плаћање) се сматра урученом постављањем на ветробранско стакло аутомобила, без обзира на то да ли је возач присутан или не.

Дневна карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану наплате.

Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном налогу и платити дневну паркинг карту у износу од 1000 динара (ПДВ укључен). Уколико корисник плати карту у року од 8 дана од датума начин назначен у налогу одобравампо попуст од 50%, односно корисник плаћа 500 динара.

Уколико корисник сматра да му дневна карта није издата у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима, корисник услуге паркирања има могућност рекламације.

Најбржи начин за подношење захтева за рекламацију је путем мејла reklamacije@parkingvranje.rs, без одласка у Кориснички сервис.
Захтев за рекламацију може се поднети лично, у просторијама Корисничког сервиса ЈКП “Паркинг сервис“ – Врање сваког радног дана од 07 – 15 часова.

Захтев за рекламацију може се поднети и писменим путем, на адресу: Кориснички сервис ЈКП „Паркинг сервис“ – Врање, Иве Лоле Рибара бр.1, 17500 Врање (овде можете преузети форму захтева за рекламацију у PDF формату).