Посебна паркиралишта

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или изграђене за паркирање моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији паркирања. Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату. ЈКП „паркинг сервис“ Врање управља са три посебна паркиралишта. Радно време паркиралишта је од 00 до 24.

Наплата услуге коришћења посебног паркиралишта (затворено паркиралиште) врши се обрачунавањем времена које је возило провело на паркиралишту. То значи да корисници паркиралишта услугу плаћају на наплатној станици која се налази на самом паркиралишту. Накнада се плаћа по започетом сату коришћења паркинга и износи 45 динара (са пдв-ом) за један сат. 

Локације посебних паркиралишта:

  1. Затворено паркиралиште – улица Кнеза Милоша
  2. Затворено паркиралиште – улица 29. новембра
  3. Затворено паркиралиште – улица Дунавска

Корисник је у обавези да на улазу преузме паркинг тикет на основу кога ће по завршетку паркирања извршити плаћање на наплатној станици по упутствима које даје радник паркинг сервиса. Након плаћања, корисник добија признаницу. Након плаћања паркинг тикета, кориснику преостаје 10 минута да напусти паркиралиште. Уколико корисник у поменутом временском периоду не напусти паркиралиште, исти је у обавези да плати и наредни започети сат паркирања.

Такође, уколико корисник изгуби паркинг тикет који је преузео на улазу, обрачун наплате се врши од 00:00 часова.

ЈКП „Паркинг сервис“ Врање, као управљач овог паркиралишта апелује на возаче да паркиралиште користе у складу са хоризонталном сигнализацијом, паркирањем искључиво на једно паркинг место односно да возила не паркирају на површинама предвиђеним за кретање возила.