Резервисано паркинг место

Резервацијом паркинг места корисник стиче право искључивог коришћења датог простора за паркирање, koje се уређује потписивањем Уговора о закупу паркинг места.
Резервисано паркинг место обележава се хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, са назначеним корисником резервисаног паркинг места.
Паркинг места се могу резервисати на општим паркиралиштима, у складу са ценовником Предузећа.