Резервисано паркинг место

Резервацијом паркинг места корисник стиче право искључивог коришћења датог простора за паркирање, без обзира на број возила и њихову регистарску ознаку.

Резервисано паркинг место се посебно бојом обележава, при чему се на средини простора за паркирање исписује велико слово „R“. Резервисано паркинг место се обавезно обележава и покретном ознаком која мора садржати: на једној страни грб ЈКП „Паркинг“, а на другој страни знак, или назив, корисника резервисаног паркинг-простора.

Паркинг-места се могу резервисати на општим паркиралиштима уз надокнаду прописану Одлуком о локалним комуналним таксама.

На једном општем паркиралишту се може дозволити резервисање до 20% паркинг-места. Изузетно, могуће је, под посебним условима, одобрити резервацију паркинг-места у проценту већем од наведеног – о чему одлучује директор предузећа.