СМС плаћање

ЈКП „Паркинг сервис“ – Врање је увео могућност плаћања паркирања путем СМС-а у обе зоне паркирања. Зоне су видно означене саобраћајном сигнализацијом на сваком паркиралишту. Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.

У зависности у којој зони се корисник паркира, потребно је да као текст нове поруке укуца регистарску ознаку возила које је паркирао, без размака и цртица, са ознаком града, нпр. ВР019ЕМ и пошаље на број који је одређен за зону у којој је паркирао возило.

  • За екстра зону – 9174 (за 1 сат паркирања)
  • За црвену зону – 9171 (за 1 сат паркирања) или 9170 (за целодневно паркирање)
  • За жуту зону – 9172 (за 1 сат паркирања) или 9173 (за целодневно паркирање)

Систем не прави разлику између малих и великих слова те није потребно водити рачуна о томе. Уколико поседујете регистарску ознаку са дијакритиком (слово са квачицама – Š,Đ,Č,Ć,Ž), неопходно је да је упишете у поруци (подешавања Android и Windows телефона).

Убрзо после слања СМС-а добиће се повратна порука као обавештење да ли је наплата успела или не.

Слањем више порука на број 9171 или 9172, плаћање паркинга се продужава надовезивањем порука једне на другу. Напомена је да порука послата на 9171 не може да се надовеже на 9172 или обрнуто. Паркинг плаћен слањем поруке на 9170 може да се продужи слањем нове поруке на 9171 или 9172, у обрнутом случају се преклапају.

Тачно 3 минута пре истека плаћеног паркинга, добиће се порука којом се корисник обавештава о времену истека истог, како би благовремено могао да продужи паркирање или да уклони возило са паркинг места.

Корисник може послати СМС са било које мреже мобилних провајдера (Телеком, Теленор или  VIP).

* Приликом плаћања другог сата паркирања у екстра зони, уколико корисник пошаље смс поруку након истека плаћања за први сат, а у интервалу мањем од 30 минута, електронски систем ће му аутоматски ту другу поруку надовезати на претходну где ће укупно време паркирања бити 120 минута (прописано органичење у екстра зони).

Ако систем детектује да порука није правилно послата, корисник добија упозорење о погрешно послатој поруци и мора поновити слање исправне поруке. Уколико систем није оперативан, корисник добија информацију, уз извињење, да систем није оперативан и да користи алтернативан начин плаћања услуге коришћења паркинга.

Након исправно послате поруке, систем кориснику враћа информацију у којој је наведен регистарски број за који је купљена карта, зона, износ наплаћене услуге, број ПИН-а (јединствени број – број електронске карте) за случај рекламације/жалбе и обавештење да се порука сачува до истека паркирања.

3 (три) минута након слања СМС-а не искључујте ваш телефон због провере вашег статуса код мобилног оператера. Уколико вам ова услуга није омогућена, немате довољно средстава на рачуну и слично, претходна потврда (резервација) може бити одбијена (по регистарском и ПИН-броју). У овом случају, молимо вас да паркирање платите на други начин, како стоји и у поруци о одбијању трансакције плаћања.

3 (три) минута пре истека времена паркирања корисник добија поруку са обавештењем о истеку времена и тренутку истека (датум, сат, минут). Уколико корисник намерно или грешком пошаље СМС за услугу паркирања у времену када систем не ради, аутоматски се уплата преноси и важи за први сат наплате у првом следећем дану када се врши наплата, а корисник добије обавештење о томе.

Након максималног искоришћења времена паркирања, корисник мора напустити зону у којој се налази најмање на 30 (тридесет) минута како би му систем дозволио поново паркирање у истој зони током дана или мора променити зону паркирања.

Корисници приликом плаћања паркинг карте слањем СМС-а закључују уговор о коришћењу услуга Паркинг сервиса, при чему оператори електронских комуникација иступају искључиво као заступници Паркинг сервиса у поступку закључења односног уговора и наплате цене паркинг карте. Такође, обавезе корисника према Паркинг сервису сматраће се измиреним када корисник измири своје обавезе према оператору у погледу купљених паркинг карата.