Жута зона (зона 2)

  • Временско ограничење паркирања у другој (жутој) зони не постоји.
  • Цена паркирања по започетом часу је 35  динара.
  • Плаћање паркирања се врши слањем СМС-а наброј 9172.
  • Плаћање целодневне паркинг карте (која важи до краја наплате у дану када је плаћења) врши се слањем СМС-а на број 9173.
  • Цена целодневне карте за паркирање у другој (жутој) зонии зноси 150 динара.
  • Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.
Цене претплатних паркинг карата – жута зона
 Физичка лицаПравна лица
Месечна претплатна паркинг карта1.500 дин3.000 дин
Годишња претплатна паркинг карта15.000 дин30.000 дин

Списак улица у жутој зони (зона 2)

Назив улице   Број паркинг места
Хајдук Вељка 8
Бранислава Нушића 23
Оца Јустина Поповића 32
Јована Хаџивасиљевића 37
Колубарска 32
Змај Јовина    43
Ивана Цанкара 9
Симе Погарчевића 22
Јована Хаџивасиљевића (гаража Текија)94
Пролетерских бригада42
Боре Станковића (од моста до ресторана А2)31