Инвалидске паркинг карте

Особе са инвалидитетом које поседују Решење Градске управе за здравствену и социјалну заштиту којим је утврђено да испуњавају услове, могу општа и посебна паркиралишта користити бесплатно, а уз поседовање одговарајуће налепнице – повлашћене карте за особе са инвалидитетом, коју издаје ЈКП ”Паркинг сервис” Врање.

Повлашћени корисници за издавање повлашћене карте за особе са инвалидитетом дужни су да доставе:

  • Попуњен захтев за добијање повлашћене карте за особе са инвалидитетом (преузима се у ЈКП ”Паркинг сервис” Врање)
  • Две фотографије особе са инвалидитетом 3,5 x 3,5 цм
  • Решење Градске управе надлежне за здравствену и социјалну заштиту којим се признаје право на бесплатно коришћење повлашћене паркинг карте на јавним општим и посебним паркиралиштима (оригинал Решења).

Издавање повлашћених карата врши се у просторијама ЈКП ”Паркинг сервис” Врање у ул. Иве Лоле Рибара бр.1, сваког радног дана у временском периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Издата паркинг карта важи до истека календарске године у којој је и издата, а коришћењем исте остварује се право на бесплатно временски неограничено коришћење свих паркинг места у зони ”I” и зони ”II”. На посебним паркиралиштима карта важи само за паркинг места која су резервисана за особе са инвалидитетом.

Издавање повлашћених карата врши се у просторијама ЈКП ”Паркинг сервис” Врање у ул. Иве Лоле Рибара бр.1, сваког радног дана у временском периоду од 07:00 до  16:00 часова.

Паркинг места за особе са инвалидитетом

Паркинг места за особе са инвалидитетом одређена су и обележена у складу са актима које доноси надлежна Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Категорије корисника које могу да користе ова паркинг места одређене су Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Врања, које доноси Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Ред.бр.Назив улицеЗонаБрој места
1Краља Стефана ПрвовенчаногЦрвена2
2Иве Лоле РибараЦрвена1
3Краља МилутинаЖута2
4Народног херојаЖута1
5Јустина ПоповићаЖута2
6Трг Братства и ЈединстваЖута1
7Трг Братства и Јединства – гаражаЖута5
8ЛењиноваЖута1
9ДунавскаЖута2
10Змај ЈовинаЖута1