Инвалидске паркинг карте

Особе са инвалидитетом које поседују Решење Градске управе за здравствену и социјалну заштиту којим је утврђено да испуњавају услове, могу општа и посебна паркиралишта користити бесплатно, а уз поседовање одговарајуће налепнице – повлашћене карте за особе са инвалидитетом, коју издаје ЈКП ”Паркинг сервис” Врање.

Повлашћени корисници за издавање повлашћене карте за особе са инвалидитетом дужни су да доставе:

  • Попуњен захтев за добијање повлашћене карте за особе са инвалидитетом (преузима се у ЈКП ”Паркинг сервис” Врање)
  • Очитана или копија личне карте особе са инвалидитетом, односно извод из матичне књиге рођених за малолетна лица
  • Очитана или копија саобраћајне дозволе (обе стране) за возило у власништву особе са инвалидитетом
  • Уколико је власник возила родитељ/старатељ особе са инвалидитетом, потребна је очитана лична карта родитеља/старатеља, као и доказ да је на истој адреси пребивалишта као и особа са инвалидитетом.
  • Фотографија особе са инвалидитетом 3,5×3,5cm
  • Решење о степену инвалидитета, односно уверење надлежне институције, којим се признаје право на бесплатно коришћење обележених паркинг места за особе са инвалидитетом на јавним паркиралиштима за текућу годину
  • Решење Секретаријата за социјалну заштиту – Сектор за борачку и инвалидску заштиту

Издавање повлашћених карата врши се у просторијама ЈКП ”Паркинг сервис” Врање у ул. Иве Лоле Рибара бр.1, сваког радног дана у временском периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Паркинг места за особе са инвалидитетом

Издата паркинг карта важи до истека календарске године у којој је и издата, а коришћењем исте остварује се право на бесплатно временски неограничено коришћење свих паркинг места у екстра зони, црвеној и жутој зони. На посебним паркиралиштима карта важи само за паркинг места која су резервисана за особе са инвалидитетом.

Категорије корисника које могу да користе ова паркинг места одређене су Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Врања, које доноси Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Ред.бр.Позиција – улицаБрој паркинг местаЗона
1.Јована Хаџивасиљевића22
2.Трг братства и јединства31
3.Текија гаража52
4.К.С.Првовенчаног3екстра
5.Др Димитрија Јовчић2екстра
6.Дунавска11
7.Партизанска11
8.Гаража Хотел1Затворено паркир.
9.Краља Милана21
10.Народног хероја11
11.Колубарска22
12.Иве Лоле Рибара (П)1екстра
13.Хероја са Кошара1екстра
14.Оца Јустина Поповића32
15.Бранислава Нушића12
16.Краља Александра Карађорђевића11
17.Симе Погачаревића/2
18.Змај Јове12
19.Цара Душана21
20.Пролетерских бригада22
21.Ивана Милутиновића21
22.Бујковски мост2Затворено паркир.
23.Робна пијаца Хероја са Кошара1Затворено паркир.
24.Боре Станковића12
Укупно: 41